Na následující aktivity si nás můžete objednat

Pro naše veřejná vystoupení platí tato pravidla:

  • Náš spolek nebyl založen primárně k výdělečné činnosti. Pokud se účastníme některé komerční akce,užíváme výdělek k alespoň částečné úhradě nákladů spojených s činností spolku. Přednostně vystupujeme na akcích, které jsou pro nás zajímavé z hlediska prostředí, okolnostech či účelu akce. Během sezony se účastníme jen omezeného množství akcí.
  • Jsme registrované Občanské sdružení, jsme schopni po dohodě inkasovat platbu za vystoupení na účet s námi vystavenou fakturou.Jsme pojištěni proti možným nehodám a způsobeným škodám.
  • Uvedené ceny a programy jsou pouze orientační návrhy, o konkretní akci je možné pružně diskutovat.
  • Při vystoupení užíváme funkční repliky palných či chladných zbraní, v našich šermířských akcích se snažíme přiblížit reálnému provedení boje - pro zachovaní nejvyšší možné bezpečnosti pro diváky i naše členy vždy dopředu u nových akcí nejprve zjišťujeme prostředí a zajištění akce, teprve poté domluvíme konkretní podmínky naší účasti. Nedodržení domluvených podmínek může být důvodem k odmítnutí vystupovat.
  • U akcí, vyžadujících rozsah vystoupení překračující naše možnosti můžeme přizvat spřátelené skupiny a profesionály, za kvalitu svých hostů ručíme vlastní pověstí  .

Průvod

Nabízíme historická období středověk, renesance, rokoko. Do průvodu nabízíme ženy, muže i děti, zbraně účastníků dle období, ve středověku i muže v plnoplátové či kroužkové zbroji. V případě zájmu jsme schopni zajistit i kostýmované jezdce na koních. Možný i noční průvod s loučemi.V případě větší akce spolupracujeme s dalšími skupinami. Průvod Karla IV.

Cena 4000 - cca 100 000 Kč dle rozsahu  

Oživení historických či kulturních akcí

Naše přítomnost na akci po smluvenou dobu.Dle domluvy historický stan, vojenské polní ležení, s dobovou kuchyní, výstava zbraní s možností si zbraně " ohmatat, s výkladem o zbraních. Čestná stráž, doprovod významných hostů, účast na programu akce atd. Možné vystoupení na svatbě, plesu, oslavě atd.

Cena dle dohody, velmi orientačně 5000 Kč půlden, 10 000- 15 000 Kč celý den  

Představení pro školy, školky, dětské tábory

Dle podmínek a zadání přizpůsobíme naši činnost dětskému publiku.

Cena dle dohody, velmi orientačně cca 3000 - 8000 Kč  

Dělostřelba

Vlastníme troufám si říci ojedinělou repliku pozdněstředověké tarasnice,vyjímečnou jak svými rozměry, tak precisním provedením. Dělo je tormentované, to znamená prověřené zkušebnou zbraní a uznané jako bezpečné ke střelbě. Při vystoupení s dělem tvoříme dobově okostýmovanou a ozbrojenou jednotku profesionálních vojáků. Při vystoupeních s dělem si vyhrazujeme obzvláště důsledné zabezpečení a zvážení naší účasti na akci - jedná se o plně funkční zbraň, kde nároky na prostor a bezpečnost jsou vyšší než při běžném vystoupení.

Cena 5000 - 15 000 Kč  

Komponované naučně - historicko-šermířské vystoupení

Vystoupení jsou flexibilní od přednášky pro např. vystoupení v muzeu až po jednotlivé divadelní scénky, kde divák vidí nejen boj se zbraní v určitém divadelním ději, ale navíc se v následujícím výkladu dozví, čím že se to ti lidé vlastně pobili a jak by to asi skutečně v historii proběhlo.

Chladné zbraně

Pásmo výkladu o chladných zbraních - od středověku po rokoko,různé typy zbraní- meče, kordy, dýky, palcáty, sekery, bijáky, tesáky, dřevcové zbraně atd., ukázky boje s těmato zbraněmi, ukázky rozdílu mezi reálným bojem a scénickým vystoupením.

Palné zbraně

Ukázky funkčních replik palných zbraní - husitské píšťaly, hákovnici,kolečkové, křesadlové zbraně až po polní dělo -tarasnici. Výklad o palných zbraních. Dle okolností si dospělí diváci mohou i sami zkusit z některé zbraně vystřelit.

Luky

Vlastníme repliky tzv. anglických luků, za určitých podmínek si mohou diváci střelbu z luků vyzkoušet. Převážně máme repliky výkonných luků a repliky historických šípů - je možné provozovat jen na místech, kde to bezpečnost umožňuje většinu zábran určených pro moderní sportovní lukostřelbu prostřelujeme  .

Cena 4000 - 8000 Kč  

Hospoda

Pásmo soubojů, střelby, tance a všeho možného, co se kdysi mohlo v rušné krčmě odehrát.

Cena 4000-6000 Kč  

Čarodějnice

Velké vystoupení. Temný středověký příběh točící se okolo inkvizičního procesu. Vhodný do historického prostředí, na podvečerní či večerní čas . Jde o vystoupení náročné na přípravu, obsazení a rekvizity. Je třeba objednat se značným časovým předstihem. Cca 25 -30 minut, 10-15 vystupujících.

Aktuálně nehrajeme

Don Juan

Frivolní rokokové vystoupení ve verších  aneb co jste o Donu Juanovi netušili a ani tušit nechtěli. Ne pro dětské publikum.  Cca 25 minut, 5 vystupujících.

Cena 6000 Kč    

Vzácná návštěva aneb Papagájfogl

Humorné rokokové vystoupení, plné překvapení a nečekaných zvratů.  Cca 25 minut, 7-8 vystupujících.

Cena 8000 Kč    

Všechny typy vystoupení lze vzájemně kombinovat, upravovat, dle toho i upravovat celkovou cenu za vystoupení. Obecně potřebujeme dostatečný prostor, umožňující bezpečné vystoupení. Na většinu vystoupení potřebujeme připojení k elektrické síti / 220 V s dostatečně silným jističem/, uvítáme možnost zázemí k převlečení a úschově vybavení. K ceně vystoupení přičítáme náklady na dopravu dle vzdálenosti a nutnému počtu vozidel.

Jelikož měníme repertoár - změna je život - vždy je lepší se domluvit aktuálně.

Při zvláštní příležitosti dokážeme udělat vystoupení " na míru", máme -li dostatečný čas a prostor.