Tréninky Spolku šermířů Savioli

Čtvrtek: 1800 - 1930: Tělocvična Základní školy v Dalovicích

Neděle: 1800 - 2000 : Tělocvična TJ Lokomotivy - šerm o.s.  

Kdy trénink v nejbližší době nebude:

Členské příspěvky: 500,- Kč na pololetí (podmínka účasti na trenincích) . Příspěvek je nutné zaplatit do 28.2. a 31.8., nebo při zahájení účasti na treninku v daném pololetí.